Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului” (GAL ECB) anunta lansarea apelului de selectie  Nr.1 / 2017, pentru Programarea  2014-2020.

Apelul va fi deschis  in perioada 18.08.2017- 18.09.2017 , conform Ghidului  de Implementare in vigoare,  pentru sMasura 19.2 “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.

            Masurile finantate sunt conform fiselor din Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a GAL Ecoul Campiei Buzaului, Strategie  finantata din Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020. 

  1. Masura 2/2A „INVESTITII  IN  EXPLOATATII   AGRICOLE”.

Beneficiari eligibili  pentru sprijinul acordat prin Măsura 2/2A,  sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4,  ale căror exploataţii sunt  pe teritoriul GAL ECB  şi care  desfășoară o activitate   agricola  conform  Ghidul Solicitantului  pentru apelul in vigoare,  publicat  pe situl GAL,   www.galecb.ro.

             Fonduri disponibile in cadrul  Masurii 2/2A,  sunt in valoare de 700.127,57 euro.

             Suma maxima nerambursabila si intensitatea sprijinului pentru un proiect  in cadrul acestei masuri conform Fisei din SDL este:

– Intensitatatea sprijinului va fi de  maxim 90%  pentru  cheltuielile eligibile pentru  proiectele de investitii, respectiv constructii / modernizare  si dotare spatii de depozitare si procesare primara. Valoarea maxima nerambursabila   va fi de maxim 150.000 euro/proiect.

– Intensitatatea sprijinului va fi de maxim 70% pentru achizitia de utilaje agricole.

– Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 70.000 euro/ proiect.

 

  1. Masura 3/2B „TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB”.

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 3/2B , sunt  tineri agricultori / fermieri, din teritoriul GAL ECB, in  conformitate cu definiția  din Reg.(UE) nr.1305/2013, art.2 care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

Fonduri disponibile in cadrul  Masurii 3/2B,  sunt in valoare de 240.000 Euro.

Suma maxima nerambursabila  pentru un proiect  ,conform Fisei din SDL,  este de maxim  40.000 de euro pentru exploatațiile cu o dimensiune economica cuprinsa   intre 12.000 SO  si 29.999 SO.

 

         3.Masura 5 /6A „SPRIJIN  PENTRU ACTIVITATI  INOVATIVE  NEAGRICOLE”

Beneficiari eligibili  sunt : Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

– Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

Fermieri sau membri unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente .

-Intreprinderi sociale

-Cooperative.

            Fonduri disponibile in cadrul Masurii 5/6A  sunt in valoare totala  de 400.000 euro.

Intesitatea sprijinului va fi cuprinsa intre  70%  si  90% conform Ghidului Solicitantului in vigoare  pentru M5/6A, publicat pe site-ul GAL ECB,   www.galecb.ro.

Suma maxima nerambursabila /proiect , poate fi cuprinsa  între 50.000 Euro şi 200.000 Euro, (conform regulei de minimis) si a Fisei Masurii din SDL.

  1. Masura 6/6A “SPRIJIN  PENTRU DIVERSIFICAREA  ACTIVITATILOR NEAGRICOLE  DIN  GAL ECB”(sprijin forfetar).

    Beneficiari eligibili sunt  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

-Persoane fizice autorizate / Intreprinderi  Individuale;

       Fonduri disponibile in cadrul acestei Masuri sunt in valoare de 150.000 euro.

Sprijin nerambursabil conform Fisei Masurii din SDL:

– pentru proiectele care au un Plan de afaceri pentru activitati  de   productie ,valoarea maxima este   50.000 de euro/proiect.

– pentru proiectele  care au un  Plan  de afaceri pentru activitati de   servicii, valoarea maxima este de 30.000 euro/proiect.

 

  5.Masura 7/6B “INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE”.

Beneficiari  eligibili  sunt :- ONG-uri, furnizori acreditați de servicii sociale/medicale, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora,  parteneriate formate din autoritati publice locale si persoane juridice private inclusiv asociatii ale minoritatilor entice din teritoriul GAL Ecoul Campiei  Buzaului  si  GAL-ul, pentru proiecte pentru care niciun alt solicitant nu iși manifestă interesul, se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile in cadrul acestei masuri sunt in valoare de 150.000 euro,

Intensitatea sprijinului este cuprinsa intre 90% si 100% conform Ghidului Solicitantului pentru Masura 7/6B, publicat pe situl GAL www.galecb.ro .

Suma maxima nerambursabila / proiect este  de cuprinsa intre  50.000 -150.000 euro, conform Fisei Masurii  din SDL.

   

            6.Masura 8/ 6B “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA DIN TERITORIUL GAL ECB”:

       Beneficiari eligibili sunt:

-autorităţi publice locale şi asociaţiile ale  acestora (ADI-uri),

-parteneriate publice-private

 Fonduri disponibile in cadrul acestei masuri sunt in valoare de 824.485,27 euro.

Suma maxima nerambursabila /proiect  in cadrul acestei masuri poate fi cuprinsa intre 50.000euro – 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este  cuprins intre 90% – 100%, conform Ghidului Solicitantului disponibil pe site-ul GAL www.galecb.ro.

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune in perioada  18.08.2017-18.09.2017 ,la sediul GAL „Ecoul Campiei Buzaului” din incinta Primariei Orasului Pogoanele, Strada Unirii, nr. 18, Judetul Buzau. Depunerea se face   zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 -14:00, data limita de depunere fiind  18.09.2017,orele  14:00.

Informatiile detaliate privind accesarea si derularea  Masurilor din cadrul apelului  de selectie  nr.1/2017,  sunt  cuprinse in Ghidurile Solicitantului elaborate de  GAL “Ecoul Campiei Buzaului”( www.galecb.ro), conform Reg. 1305/2013,legislatiei nationale in vigoare , a Ghidului Solicitantului si  a  Manualului de Procedura  in vigoare, pentru sMasura  19.2 “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.

 

La sediul GAL ”Ecoul Campiei Buzaului” se regasesc informatii detaliate pe suport tiparit pentru  masurile  de finantare  aferente apeului de selectie nr.1/2017.

 

DATE DE CONTACT GAL ECB.

www.galecb.roleader@galecb.rocontact@galecb.ro

Telefon: 0238/ 552006.

 

Reprezentant  Legal/ Manager  GAL Ecoul Campiei Buzaului

Georgeta  Bisoceanu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.