[section_title title=3]

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII  CANDIDAŢILOR:

1. cererea de înscriere şi C.V.;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2013 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului completate corect şi complet, conform modelului pus la dispoziţie de structura de resurse umane;

7. certificatul de cazier judiciar al candidatului;

8. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

9. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii 3×4 cm şi 2 fotografii 9×12 cm.

 

ASPECTE IMPORTANTE PRIVIND ACTIVITATEA DE RECRUTARE :

 

  I. Recrutarea se realizează în raport cu locul de domiciliu al candidaţilor, înscris în cartea de identitate , potrivit opţiunii acestora.

 

II. Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

 

III. Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni sunt informaţi cu privire la reluarea întregii proceduri stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. Fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Totodată, aceştia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere – taxă de participare, înscriere la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice şi testul de cunoştinţe.

Candidaţii declaraţi „Neadmis” în urma concursului susţinut la una din instituţiile de învăţământ superior menţionate şi care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concurs, dacă au fost declaraţi „apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior, caz în care vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

 

IV. Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la Centrul Medical Judeţean Buzău şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:

a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău;

b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 m pentru femei, respectiv de 1,70 m pentru bărbaţi,  candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;

c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru instituţia de învăţământ …”;

 

 V. Examinarea psihologică pentru candidaţii la concursul de admitere se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării întocmite.

 

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „inapt” la examinarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.