Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, sesiunea 2012.

 

Numărul total de locuri aprobat pentru instituţiile de învăţământ respective, cursuri de zi, este de 184, astfel:

– la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – specializarea „ordine şi siguranţă publică” – 50 de locuri (42 bărbaţi, 5 femei, 3 locuri minorităţi – un rrom, un loc pentru minoritatea maghiară şi un loc pentru alte minorităţi);

– la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – specializarea Programul de studii universitare de licenţă „Drept” –19 locuri (14 bărbaţi şi 5 femei);

– la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 50 de locuri (43 bărbaţi, 5 femei, un loc pentru rromi şi un loc pentru alte minorităţi);

– la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 50 de locuri (43 bărbaţi, 5 femei, un loc pentru etnici rromi şi un loc pentru alte minorităţi);

– la Academia Tehnică Militară – 10 locuri:

* Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii – „Transmisiuni” – 4 locuri;

* Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – specializarea Calculatoare şi tehnologia informaţiei –„Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională” – 6 locuri;

– la Institutul Medico – Militar – Programul de Studii Sănătate, specializarea „Medicină generală” – 10 locuri;

– la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti, programul de studii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea „Psihologie – informaţii” – 5 locuri numai bărbaţi.

              Locurile la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt aprobate distinct pentru bărbaţi şi femei, iar locurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională sunt destinate bărbaţilor, cu excepţia locurilor aprobate Direcţiei Medicalela Institutul Medico-Militar, destinate şi femeilor.

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia TehnicăMilitară şi Institutul Medico–Militar, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească, următoarele CONDIŢII LEGALE:

a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)      să cunoască limba română scris şi vorbit;

c)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)     să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e)      să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f)       să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g)      să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)      să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)        să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j)        nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k)      îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

CRITERII SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum1,70 mbărbaţii şi1,65 mfemeile.

Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

b) să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificarea medicală, evaluarea psihologică şi determinarea aptitudinilor fizice se realizează conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii);

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă conduită civică şi morală corespunzătoare;

h) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora);

l) să aibă vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2012;

m) să fi avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7.00;

n) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

o) să aibă înălţimea de minimum1,70 mbărbaţii;

p) să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

q) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

r) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (conform contractului de şcolarizare), să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei;

s) acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

t) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

u) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare ce atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora poate fi procurat de către persoanele interesate de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior vor fi primite de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău până la data de 22.06.2012, iar pentru şcolile postliceale până la data de 10.08.2012.

Recrutarea candidaţilor se va face la Centrul de Prevenire a Criminalităţii (Clubul Poliţiştilor) din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 I – 16 J, parter, de luni până vineri, între orele 09.30 – 11.30 şi 12.00 – 14.00.

La prezentarea în vederea înscrierii candidaţii trebuie să aibă asupra lor următoarele:

–         carte de identitate, în original;

–         pix de culoare albastră;

–         suma de 100 de lei reprezentând contravaloarea tipizatelor şi a consultaţiilor medicale primare.

                  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, telefoane 0238/402009 sau 0238/402112 ori accesând site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău http://bz.politiaromana.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.