Pentru cei care intră pentru prima dată în şcoală, relele sistemului sunt aparent încă departe

Anul şcolar 2011-2012 începe, la Buzău, cu un protest sindical împotriva nealocării Educaţiei a 6 la sută din PIB, cu intonarea obligatorie a patru strofe din Imnul Naţional al României şi cu fricţiuni întreţinute politic între directori şi inspectori. Conform structurii noului an şcolar, primul semestru va fi şi cel mai lung semestru postdecembrist, vacanţa de iarnă luându-se abia pe 23 decembrie.

 

Astăzi, şi în 785 de unităţi de învăţământ din judeţ, de la ora 9.00, se deschide anul şcolar 2011-2012. Dacă elevii şi părinţii l-au simţit, deja, ca fiind un an scump, de la achiziţionarea rechizitelor obişnuite şi până la buchetul de flori pentru doamnele învăţătoare sau diriginte, profesorii resimt în continuare sărăcia de la buget. Sub ameninţarea că nu vor mai avea bani pentru salarii decât până în octombrie, lucru confirmat şi de primarul Buzăului, Constantin Boşcodeală, sindicaliştii s-au pregătit de protest. La şedinţa Colegiului liderilor din 8 septembrie a.c., conducerea Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar (SÎP) Buzău a stabilit pentru astăzi, 12 septembrie, un protest împotriva nealocării Educaţiei a 6 la sută din Produsul Intern Brut (PIB).

 

SIP vrea proteste în şcoli

Astfel, liderul SÎP, Ion Dobre, a remis presei un comunicat din care cităm: „Ca urmare a declaraţiilor ministrului M.E.C.T.S., Daniel Funeriu, că învăţământul nu va primi nici în acest an 6% din P.I.B., aşa cum prevede legea, în şedinţa Colegiului Judeţean al Liderilor S.I.P. Buzău au fost luate următoarele hotărâri: protest în prima zi de şcoală, care constă în afişarea  în locuri vizibile a unor materiale şi purtarea unor fluturaşi cu motivele protestului nostru; miting de protest în data de 05 octombrie 2011, între orele 13.00 – 15.00 la Prefectura Buzău. Cu acest prilej, se va înainta prefectului o scrisoare cu revendicările noastre.”

 

Totodată, fricţiunile din învăţământ întreţinute şi pe scena politicii locale umbresc deschiderea noului an şcolar.

Deputatul PSD Marian Ghiveciu

Înlocuirile sau demiterile de inspectori şi directori încing atmosfera, sub tirul atacurilor fiind şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), Florina Stoian, despre care mulţi adversari politici spun că e foarte aproape de a fi înlăturată de pe funcţie tocmai din cauza expunerii mediatice defavorabile imaginii PDL. Ultimul atac vine dinspre deputatul PSD Marian Ghiveciu, care, la ultima conferinţă de presă a partidului, a declarat că directorii din Pogoanele şi Stîlpu au fost schimbaţi din motive politice, după ce, la începutul verii, au însoţit elevi la serbările organizate din iniţiativa deputatului, cu ocazia Zilei Copilului. Contestate din zona politicului sunt şi numirile de noi inspectori şcolari, în detrimental unor persoane care au făcut carieră în IŞJ.

 

Florina Stoian trebuie să execute ordine

Nu în ultimul rând, noul an şcolar începe cu obligativitatea intonării Imnului de Stat, ministrul Funeriu cerând inspectorilor şcolari generali, la sfârşitul săptămânii trecute, „ca în toate şcolile din România, festivităţile sau evenimentele de început de an şcolar să înceapă cu intonarea imnului naţional, atât în ceea ce priveşte melodia, cât şi în ceea ce priveşte versurile, cel puţin a celor patru strofe obligatorii.” Rămâne de studiat oportunitatea introducerii celeilalte obligaţii, ca imnul să fie intonat de elevi cel puţin o dată pe săptămână, în condiţiile în care Legea 75/1994 prevede intonarea imnului la începutul programului zilnic în şcolile primare şi gimnaziale. Pontajul elevilor şi profesorilor la intrare, ora de lectură şi evaluările iniţiale sunt alte noutăţi ce vor fi introduse în noul an şcolar.

 

S.D.

 

Pentru cei interesaţi, redăm mai jos Structura anului şcolar 2011-2012:

 

ORDIN nr. 4292 din 24.05.2011 privind structura anului şcolar 2011 – 2012

În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011, În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabileşte:

a) Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 1 iunie 2012.

b) Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 15 iunie 2012.

c) Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

d) Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.

e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

f) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. 2

Art.2 Anul şcolar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011, se încheie pe data de 31 august 2012 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 12 septembrie 2011 – vineri, 23 decembrie 2011.

În perioada 22 – 30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2011 – duminică, 15 ianuarie 2012

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 16 ianuarie 2012 – vineri, 6 aprilie 2012

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 7 aprilie 2012 – duminică, 22 aprilie 2012

Cursuri – luni, 23 aprilie 2012 – vineri, 22 iunie 2012

Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2012– duminică, 9 septembrie 2012

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:

Joi, 1 decembrie 2011 – Ziua națională a României

Marți, 1 mai 2012 – Ziua Muncii

Luni, 4 iunie 2012 – A doua zi de Rusalii

Art.4 (1) Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în Anexa la prezentul ordin.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012.

Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliul reprezentativ al părinților.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire. 3

Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art.8 Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Daniel Petru FUNERIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.