Președintele PNL Buzău, Gabriel Avrămescu s-a supărat pe prezența „prietenului” său Adrian Petre la ședința consiliului local Beceni și îi solicită lămuriri președintelui Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu.

După ce social-democrații din Beceni și-au impus viceprimarul comunei în persoana fostului edil, Avrămescu atacă prezența la ședință a vicepreședintelui CJ Adrian Petre, considerând că „PSD Buzău își trimite acoliții să supravegheze abuziv ședințele primarilor liberali”.  Asta deși ședința este DOAR convocată de primar, este publică și, conform codului administrativ încă în vigoare, la ea pot participa atât cetățeni cât și oficialități județene sau directori de deconcentrate potrivit alineatului 4 al articolului 138 din Codul Administrativ.

 

ARTICOLUL 138 Desfășurarea ședințelor consiliului local

(1) Ședințele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 

  1. a)accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local;
  2. b)accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;
  3. c)posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

(3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

(4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

(6) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc, după caz.

(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

 

Redăm mai jos comunicatul remis de organizația Județeană a PNL Buzău:

PSD Buzău continuă să manifeste un comportament abuziv, similar lumii interlope, trimițându-și „locotenenții” în primăriile liberale, acolo unde consilierii locali PSD pare că nu reușesc să-și impună ordinele de partid.

O astfel de situație a avut loc la Beceni, unde, la ședința de Consiliu Local, a apărut vicepreședintele Consiliului Județean Adrian Petre (PSD) supraveghind buna desfășurare a ședinței, care avea pe ordinea de zi, votul pentru desemnarea viceprimarului comunei Beceni.

Pe lângă faptul că spațiul, în care, abuziv, consilierii locali PSD au decis organizarea ședinței de consiliu local, NU respecta restricțiile impuse de Guvernul României referitoare la distanțarea socială obligatorie în pandemie, nu ne explicăm nici apariția domnului Petre, care nu avea ce să caute la o ședință la care nu fusese invitat de primar.

În aceste condiții, adresăm public, președintelui CJ Buzău, Emanoil Neagu,  o serie de întrebări la care așteptăm cu celeritate răspunsuri:

  1. Cu ce scop și cărui fapt i se datorează prezența domnului Adrian Petre, vicepreședintele CJ Buzău, subalternul duneavoastră, la ședința Consiliul Local de la Primăria Beceni?
  2. Domnul Petre, a fost mandatat de dumneavoastră să participe la ședința primăriei Beceni?
  3. Vicepreședintele CJ Adrian Petre are prevăzută în fișa postului „participarea” inopinată la ședințele consiliilor locale ale primăriilor din județ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.