Geoparcul „Ţinutul Buzăului” reprezintă un areal geografic din judeţul Buzău, conceput ca un proiect cu structură de administrare proprie. Acesta a fost iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Universitatea din București, în vederea conservării, promovării şi valorificării elementelor naturale deosebite din zonă, a valorilor de patrimoniu cultural şi istoric, precum şi pentru susţinerea dezvoltării sociale şi economice a comunelor, bazându-se pe principiul dezvoltării durabile.
Geoparcul este un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural. Caracteristicile geologice sunt cuprinse într-un număr de situri de importanţă stiinţifică, educaţională, reprezentative pentru un anumit moment din istoria Pamântului sau pentru anumite evenimente sau procese geologice.

Un geoparc are limite bine definite, o suprafaţă suficient de mare şi o strategie de dezvoltare teritorială in folosul comunităţilor locale, a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale şi culturale, pe principiul dezvoltării durabile. Geoparcurile sunt zone cu aşezări umane, astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor, în armonie cu mediul natural.

Geoparcul Tinutul Buzaului-9Localizarea Geoparcului 

Geoparcul Ţinutul Buzaului este situat in Regiunea 2, Sud-Est, in partea de N a județului Buzău. Teritoriul propus se află în zona de curbură a Carpaților Orientali, la intersecția drumurilor istorice ce leagă Muntenia, Transilvania și Moldova. Geoparcul cuprinde următoarele comune: Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, Brăeşti, Chiliile, Cănesti, Colti, Cozieni, Lopatari, Minzalesti, Odăile, Pârscov, Pănătău, Scorţoasa, Săruleşti, Valea Salciei, Vintilă Vodă, totalizând o suprafaţă de 109826 ha și o populație de 52.500 locuitori.

Cronologie

 • Acest proiect a fost conceput ca o componentă a unei strategii de dezvoltare şi promovare a turismului rural în zona Subcarpaţilor de curbură din Buzău. Activităţile derulate până în prezent au creat baza adaptării la condiţiile din România, dar şi la specificul local, a unui concept de dezvoltare a activităţilor turistice, bazate pe utilizarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural şi a produselor locale: Geoparcul Ţinutul Buzăului (GTB).
 • În anul 2007, Consiliul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, autorităţile publice şi instituţii locale şi naţionale, au demarat procesul de creare a “Geoparcului Ţinutul Buzăului”, adaptând recomandările UNESCO la condiţiile locale. Proiectul a avut drept obiectiv integrarea nevoilor de conservare şi valorificare a siturilor naturale şi culturale în planurile de promovare şi dezvoltare social-economică, concentrate în jurul activităţilor turistice. Studii interdisciplinare, analize teritoriale, socio-economice şi de turism, au permis selectarea a 18 comunităţi dintr-un total de 36 vizate iniţial, pentru definirea teritoriului GTB.
 • În anul 2008, pentru susţinerea administrativă a GTB a fost creată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Ţinutul Buzăului”, ai cărei membri fondatori sunt Consiliul Judeţean Buzău şi consiliile locale ale comunelor Beceni, Berca, Bisoca, Bozioru, Brăeşti, Căneşti, Chiliile, Colţi, Cozieni, Lopătari, Mânzăleşti, Odăile, Pîrscov, Pănătău, Săruleşti, Scorţoasa, Valea Salciei, Vintilă-Vodă. Universitatea din București, precum și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Ţinutul Buzăului”, întreprind demersurile juridice pentru obţinerea statutului oficial de geoparc. În acest scop, consultantul, Universitatea din Bucureşti, prin Centrul Geomedia, a realizat un studiu multidisciplinar (geologic, de mediu, economic, istoric, cultural, arhitectonic, etnologic, sociologic) ale cărui concluzii au stat la baza documentaţiei ştiinţifice necesare pentru dosarul de constituire a geoparcului. Documentaţia defineşte, în cuprinsul Chartei geoparcului, principalele direcţii de dezvoltare socio-economică ale acestuia, grupate după cum urmează:
  • Axa 1 Ţinutul Buzăului – un teritoriu al solidarităţii sociale;
  • Axa 2 Ţinutul Buzăului – un spaţiu al dezvoltării durabile;
  • Axa 3 Patrimoniul local – suport pentru întărirea identităţii locale.
 • A început astfel procedura prin care Buzăul sa-si poată depune candidatura pentru a fi acceptat în Reţeaua UNESCO a Geoparcurilor şi în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor (candidatura va fi depusă anul viitor, 2017, conform previziunilor reprezentanților Universității din București – domnul profesor Andrășanu Alexandru).
 • Pentru susţinerea direcţiilor de acţiune, în anul 2008 a fost implementat proiectul “Ţinuturile României – Ţinutul Buzăului. Patrimoniul cultural şi natural – suport în dezvoltarea durabilă”, derulat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Geologie, Consiliul Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, Inspectoratul Şcolar Buzău, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Buzău, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău, cu finanţare oferită de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional. Printre rezultatele proiectului pot fi menţionate: un parteneriat creat ca pol cultural pentru viitoare proiecte, Harta culturală a Ţinutului Buzăului, o bază de date, pagina web şi forum de discuţii, publicarea a 100 de exemplare ale Ghidului cultural şi turistic, două filme documentare, cursuri de formare pentru 20 persoane, un eveniment interactiv cu expoziţii, ateliere, conferinţe, dezbateri publice.
 • În anul 2009, direcţiile de acţiune au fost armonizate cu cele din Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului şi a Agroturismului în Judeţul Buzău 2010 – 2015 şi cu activităţile propuse de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău 2007 – 2013 (ambele supuse dezbaterii publice). Geoparcul „Ţinutul Buzălui” a fost demarat în 2007, plecând de la experienţele şi rezultatele Geoparcul Dinozaurilor „Ţara Haţegului”, Centrul Geomedia al Universităţii din Bucureşti a primit oferta Consiliului Judeţean Buzău de a lucra împreună pentru crearea unui geoparc, după care a urmat o muncă de trei ani pentru a defini exact teritoriul şi modul de dezvoltare al acestuia.
 • Condiţiile minimale de acceptare în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor sunt: studiile care să demonstreze d.p.d.v. ştiinţific valoarea teritoriului, delimitarea exactă a teritoriului, marcarea acestuia cu indicatoare şi panouri informative, înfiinţarea unor puncte de informare şi crearea unei structuri permanente de administrare. Pentru a răspunde unora dintre aceste cerinţe, Consiliul Judeţean Buzău a depus, în cooperare cu ANTREC filiala Buzău (Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural) în data de 28 Octombrie 2010 o cerere de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, având ca termen de finalizare anul 2015 („Promovarea produsului turistic “Geoparcul Ţinutul Buzăului” – suport pentru utilizarea durabilă a patrimoniului cultural şi natural în sprijinul dezvoltării socio – economice şi întăririi identităţii locale (TURISM-GEOB)). Proiectul se află pe lista de rezervă, fondurile fiind epuizate.
 • Echipa care coordonează Geoparcul Ținutul Buzăului din Universitatea din București, Geo-Team, a conceput în anul 2014 proiectul GeoSust, pe care l-a aplicat pentru un grant european EEA. În iulie 2014 proiectul a devenit realitate, fiind unul dintre cele 6 proiecte care au câștigat concursul la categoria Mediu. Proiectul GeoSust este în momentul de față cel mai ambițios și complex proiect pentru dezvoltarea unui Geoparc, la nivel internațional. Aduce laolaltă peste 60 de specialiști din 10 instituții, dintre care 4 sunt din Norvegia. Este așadar un proiect internațional, dar mai ales interdisciplinar: specialiștii care își aduc contribuția la dezvoltarea Ținutului Buzăului sunt geologi, chimiști, fizicieni, biologi, antropologi, etnografi, peisagiști, arhitecți, geografi, artiști plastici și specialiști IT și design grafic. Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2014 – aprilie 2017 și sperăm să fie primul dintre multele mari proiecte pe care echipa Geoparcului le va implementa.
 • Începând cu anul 2015, președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Emanoil Neagu, a acordat o atenție deosebită acestui proiect, considerat principala oportunitate de promovare a turismului buzoian. Astfel, în anul 2016, Geoparcul Ținutul Buzăului a fost reprezentat la Târgul de turism al României la standul Consiliului Județean Buzău, beneficiind de un interes crescut din partea bucureștenilor, în principal pentru practicarea unui turism de weekend.
 • Muzeul Timpul Omului este rezultatul unui parteneriat între Echipa Geoparcului, Muzeul Național al Țăranului Român și Primăria Comunei Mînzălești. Lucrul la Muzeul Timpul Omului a început în februarie 2015, iar muzeul a fost inaugurat la 11 iulie 2015. Totul a început cu o întâlnire cu primarii celor 18 comune din teritoriu, unde reprezentanții Geoparcului au expus strategia de dezvoltare pentru Ținutul Buzăului. Printre altele, această strategie presupune realizarea unor mici puncte de interpretare, destinate atât vizitatorilor (care au ocazia de a cunoaște comunităților), cât și localnicilor (care au ocazia de a-și redescoperi rădăcinile și întări identitatea). La scurt timp după întâlnire, reprezentanții Primăriei Mînzălești au luat legătura cu echipa Geoparcului, și astfel s-a închegat o colaborare reușită, în urma căreia au luat naștere o mulțime de proiecte. Primul proiect s-a conturat pe un colț de hârtie, și în numai 6 luni, cu sprijinul financiar al Primăriei Mînzălești și al unui grant EEA câștigat de echipa Geoparcului (GeoSust 22SEE/30.06.2014), cu sprijinul comunității locale, al meșterilor, copiilor și bătrânilor deopotrivă, și cu ajutorul specialiștilor de la Muzeul Național al Țăranului Român, a luat naștere Muzeul Timpul Omului. Muzeul Timpul Omului este un spațiu simbolic, care explorează legătura dintre Pământ și Om, din perspectiva Timpului. Povestea muzeului se derulează pe fundamentul Pietrei, Lutului și Sării, elementele naturale care stau la baza vieții culturale a Mînzăleștenilor. Aici, fiecare obiect este încărcat cu un simbol, astfel încât fiecare țesătură, oală sau crenguță contribuie la povestea muzeului. Forma materială a obiectelor este doar un pretext, care invită călătorul să parcurgă Spațiul și Timpul.
 • În prezent, s-a format o echipă din cadrul Consiliului Județean Buzău, Universitatea din București, primarii celor 18 comune, în vederea dezvoltării acestui proiect. În acest sens, responsabilii din Consiliul Județean, desemnați pentru promovarea și dezvoltarea Geoparcului Ținutul Buzăului, au organizat o vizită în Geoparcul Țara Hațegului, în vederea realizării unui schimb de experiență cu cei care au participat la conturarea Geoparcului Țara Hațegului.
 • În perioada următoare, principalele proiecte și direcții de dezvoltare sunt:
  • Amenajarea, cu sprijinul Primăriei Berca, a unui Centru educațional-turistic în localitatea Sătuc, ce va fi inaugurat în anul 2017;
  • În septembrie 2016 va avea loc vernisajul Muzeului de la Lopătari. Acesta este rezultatul colaborării dintre Echipa Geoparcului și Primăria Lopătari. Lucrul la conceptul muzeului a început în iulie 2015, iar punerea în operă a început în decembrie 2015. Spațiul este în curs de amenajare. Muzeul prezintă 7 elemente naturale întâlnite în Ținutul Buzăului, dar și poveștile pe care oamenii le-au țesut în jurul lor: Chihlimbarul, Focul Viu, Vulcanii Noroiosi, Trovanții, Apa vie și Apa moartă, Zidul uriașilor, Sarea. Va fi un spațiu care prezintă legătura dintre real și imaginar, dar se dorește ca în același timp să fie și un spațiu destinat activităților educaționale.
  • În decembrie 2016, dorim ca Geoparcul Ținutul Buzăului să aibă un stand propriu de prezentare la Târgul de Crăciun, organizat de Muzeul Țăranului Român.
  • În primăvara anului 2017, Consiliul Județean Buzău, în colaborare cu Universitatea din București și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului”, va organiza Zilele Ținutului Buzăului.

 

 

Site: www.tinutulbuzaului.org

Facebook: https://www.facebook.com/tinutulbuzaului/?fref=ts


 

Logo Ținutul Buzăului

Logo Tinutul BuzauluiȚinutul Buzăului este un loc unde sensurile transced, unde spiritualul și naturalul se împletesc și se confundă. Logo-ul Ținutului Buzăului a fost conceput pornind tocmai de la această idee, fiind în același timp o flacără, o pasăre și două dealuri îngemănate. La cumpăna celor două dealuri apare un diapir de sare, un corp geologic puțin dens care din adâncuri se ridică către suprafață, străpungând roci și formând munți de sare. Cele două dealuri par a fi aripile unei păsări care țâșnește în zbor, iar diapirul de sare este capul și ciocul ei. Forma păsării aduce cu dansul unei flăcări, focul fiind sugerat de nuanțele de galben și roșu. Pasărea, simbolul vieții, și focul pot fi confundate cu focurile vii. În același timp pasărea de foc este Pasărea Phoenix, simbolul renașterii. Pentru noi, această imagine simbolizează renașterea comunităților din Ținutul Buzăului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.