Ultima săptămână din luna ianuarie este una încărcată din punct de vedere al evenimentelor ce țin de administrația publică locală. Ziua de luni debutează cu ședințele lunare ale Consiliului Județean și Colegiului Prefectural unde pe ordinea de zi se regăsesc probleme de actualitate. Astfel, Consiliul Județean urmează să dezbată în ședința de luni nu mai puțin de 24 de proiecte de hotărâri cele mai multe având ca scop aprobarea bugetelor pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean dar și pentru instituția de pe bulevardul Nicolae Bălcescu.
În ceea ce privește bugetul județului Buzău acesta s-a alat în ultimele săptămâni în dezbatere publică însă până la expirarea termenului nu au fost depuse amendamente.

 1. Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județuluiBuzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015
 2. Aprobarea bugetului propriu al județuluiBuzău pe anul 2016
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a PersoanelorBuzău
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație IncluzivăBuzău
 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe AuditiveBuzău
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de VedereBuzău
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență EducaționalăBuzău
 8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de UrgențăBuzău
 10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu”Buzău
 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului JudețeanBuzău
 12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian”Buzău
 13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și ArtăBuzău
 14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiBuzău
 15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole JudețeneBuzău
 16. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 71/2014pentru aprobarea contractării de către Județul Buzău a unei finanțări rambursabile interne pe termen mediu
 17. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabilede la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2016
 18. Aprobarea Programului de Achiziții publiceal Consiliului Județean Buzău pe anul 2016
 19. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău- imobil situat în municipiul Buzău, str. Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău
 20. Modificarea poziției nr. 45 din Inventarulbunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – imobil situat în municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 45, județul Buzău
 21. Revocarea și, respectiv, validarea unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publicăa Județului Buzău

SUPLIMENTARE:

 1. S1. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de UrgențăBuzău
 2. S2. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitateal Consiliului Județean Buzău

24. S3. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

Cea de-a doua ședință a zilei de luni este cea a Colegiului Prefectural care, la început de an este ceva mai restrânsă având pe ordinea de zi doar două rapoarte respectiv cel privind măsurile întreprinse pentru asigurarea siguranţei unităţilor de învăţământ în primul semestru al anului şcolar 2015-2016 la nivelul judeţului Buzău, în baza „Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar” și un altul privind rezultatele campaniilor de inspecţie socială derulate în cursul anului 2015 de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău.
Tot săptămâna aceasta și consilierii locali municipali se întrunesc în prima ședință din acest an. Ei au de dezbătut 17 proiecte de hotărâri și de luat la cunoștință 6 rapoarte și decizii ale Camerei de Conturi Buzău.
Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.-  proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;

2.-  proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2016;

3.- proiectul de hotărâre privind neaplicarea la nivelul municipiului Buzău a acordării unor facilităţi fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, în cazul obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local;

4.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea unor prevederi din contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 846 din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Energy” S.A. Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 4/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, începând cu 01.01.2016;

6.- proiectul de hotărâre  privind eliberarea domnului Baciu Gabriel – Paul din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2016 de una din persoanele majore apte de muncă din familiile, beneficiare de ajutor social

9.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pe anul 2016;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2016 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din municipiul Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;  

13.- proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând municipiului Buzău şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societăţii Comerciale – Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor adăposturi de apărare civilă, situate în municipiul Buzău str. Dorobanţi, bloc D15, subsol şi cartier Broşteni, bloc J1, subsol;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor construcţii provizorii – locuinţe de necesitate tip container;

16.- proiectul de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ” Elcar Gid ” S.R.L. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Dragomir Nattric” S.R.L. Buzău, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc B4 – B5, parter;

18.- prezentarea Referatului nr. 1.237 din 19 ianuarie 2016 al Serviciului Juridic şi Administrativ Contencios privind Dosarul nr. 27/200/2016, având ca obiect obligaţia de a face, acţiunea introdusă de reclamanta Societatea Comercială „Concas” S.A. Buzău;

19.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi de Direcţia de Asistenţă Socială Buzău în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2015;

20.- prezentarea Deciziei nr. 48 din 11 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 6.375 din 14 decembrie 2015;

21.- prezentarea Deciziei nr. 50 din 13 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 2.006 din 14 decembrie 2015;

22.- prezentarea Deciziei nr. 49 din 12 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 10.731 din 14 decembrie 2015; 

23.- Alte probleme ale activităţii curente.

 Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii

 

1 COMENTARIU

 1. […] Ultima săptămână din luna ianuarie este una încărcată din punct de vedere al evenimentelor ce țin de administrația publică locală. Ziua de luni debutează cu ședințele lunare ale Consiliului Județean și Colegiului Prefectural unde pe ordinea de zi se regăsesc probleme de actualitate. Astfel, Consiliul Județean urmează să dezbată în ședința de luni nu mai puțin de 24 de proiecte de hotărâri cele mai multe având ca scop aprobarea bugetelor pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean dar și pentru instituția de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. În ceea ce privește bugetul județului Buzău acesta s-a alat în ultimele săptămâni în dezbatere publică însă Sursă știre […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.