Aleșii județeni sunt convocați, joi, în ședința ordinară a lunii martie ocazie cu care vor avea de dezbătut și aprobat 27 de proiecte de hotărâri. Pe ordinea de zi se află proiecte privind rectificări de buget, închirieri de imobile, dare în folosință a unor sectoare de drum județean, modificări de organigrame ale instituțiilor subordonate sau modificări ale prețurilor biletelor de călătorie în transportul public interjudețean.

   JOI, 31  MARTIE, ora 10.00  

Proiect de hotărâre nr. 56/24.03.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 57/24.03.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 58/24.03.2022 privind aprobarea înregistrării UAT – Județul Buzău în Sistemul național electronic de plată online și înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”

Proiect de hotărâre nr. 59/24.03.2022 privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 60/24.03.2022 pentru revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 pentru o suprafață construită din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19

Proiect de hotărâre nr. 61/24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării lotului de teren, proprietate publică a județului Buzău, din suprafața totală aferență imobilului situat în orașul Pogoanele, strada Unirii nr.76

Proiect de hotărâre nr. 62/24.03.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 63/24.03.2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău precum și prelungirea unor termene

Proiect de hotărâre nr. 64/24.03.2022 pentru aprobarea Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 65/24.03.2022 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 66/24.03.2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 67/24.03.2022 pentru aprobarea unor modificări privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 68/24.03.2022 privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 69/24.03.2022 privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii comunitare nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 70/24.03.2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 71/24.03.2022 pentru aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 72/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât al adoptatorilor

Proiect de hotărâre nr. 73/24.03.2022 pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza P.T. în proiectul „ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”- Apelul nr 4 – Dezvoltare Locală”

Proiect de hotărâre nr. 74/24.03.2022 privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite de la etajul I al imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor, nr. 29, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Buzău și, respectiv Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău

Proiect de hotărâre nr. 75/24.03.2022 pentru aprobarea promovării proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului Buzău” finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

Proiect de hotărâre nr. 76/24.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău – formă actualizată II

Proiect de hotărâre nr. 77/24.03.2022 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ELA TRANS SRL

Proiect de hotărâre nr. 78/24.03.2022 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ȘAMPION SRL

Proiect de hotărâre nr. 79/24.03.2022 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL

Proiect de hotărâre nr. 80/24.03.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 81/24.03.2022 pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară reconvocată în data de 31.03.2022

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 82/28.03.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 83/29.03.2022 privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

II. RAPOARTE

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

Raport anual privind transparența decizională la nivelul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.