Constantin BOSCODEALA
Cel de-al doilea proces intentat de DNA primarului Constantin Boșcodeală, care vizează terenul pe care a fost construit cartierul „Orizont” are un nou termen în această săptămână, mai precis pe data de 25 iunie. Din această cauză, ședința Consiliului Local Municipal care ar fi trebuit să se desfășoare în ultima zi de joi din luna iunie a fost mutată pentru vineri pentru ca primarul Constantin Boșcodeală să poată fi prezent la discutarea celor 21 de proiecte de hotărâri supuse dezbaterii.
Iată ordinea de zi a ședinței:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale a Consiliului Elevilor;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al campionatului de minifotbal „CUPA CARTIERELOR” ;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Regiei Autonome Municipale “R.A.M.” Buzău, a structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi a statului de funcţii;
4.- proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”, pentru aprobarea stabilirii ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor la apa potabilă şi canalizare – epurare practicate de Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău, pe aria de operare de la data de 01 iulie 2015;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 a Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;
6.- proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reţele exterioare alimentare cu apă, canalizare menajeră, instalaţii electrice şi termice în incinta Colegiului Naţional B.P.Haşdeu, municipiul Buzău, judeţul Buzău”;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă, precum şi a repartizării a două locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe, eliberate pe parcursul folosirii;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău;
10.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2015 privind reorganizarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” prin preluarea Casei de Cultură „Ion Caraion” Buzău, precum şi abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 75/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de management cultural al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău;
12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Depozitului, nr. 13;
13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 16 H, parter;
14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent garajelor situate în municipiul Buzău, cartier micro 3 Unirii Nord, adiacent blocurilor E1, E2 şi E3;
15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Unirii, nr. 4 A;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, zona pasajului de cale ferată Buzău – Nehoiaşu;
17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 34, parcela N 541, zona digului;
18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire anexă a exploataţiilor agricole menită să adăpostească utilaje şi maşini agricole, tarlaua 6, parcela 18, intravilan municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi a regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale „Agrisan” S.R.L., cu sediul social în comuna Pietroasele, satul Sarânga, judeţul Buzău;
19.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2015;
20.- plângere prealabilă înregistrată sub nr. 11.178/2015 pentru revocarea Hotărârii nr. 74/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe traseele secundare din municipiul Buzău;
21.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
dr. ing. Constantin Boşcodeală

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.